Products

จากข้าวเปลือกสายพันธุ์ดี
สู่เม็ดข้าวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

ข้าวสารทุกเม็ดได้ผ่านการคัดสรร และตรวจสอบจากบริษัท ศิธิกร ไรซ์ จำกัด
แล้วว่าเป็นเม็ดข้าวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่
ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่ลูกค้าของเรา

ข้าวหอมมะลิ
(Jasmin rice)

ลักษณะจำเพาะ
ข้าวหอมมะลิมีกลิ่นหอมในตนเอง เป็นกลิ่นของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ กลิ่นเหมือนดอกมะลิยามเช้าพร่างหยาดน้ำค้างและปราศจากสารพิษ เวลาเคี้ยวเมล็ดข้าวจะนุ่มหอมอร่อยมากกว่าข้าวอื่นๆ ลักษณะของข้าวหอมมะลิไทยจะมีเมล็ดเรียวยาวสวยงาม สีขาวหรือครีมอ่อนๆ

ข้าวหอมปทุม
(Pathum rice)

ลักษณะจำเพาะ
ข้าวหอมพันธุ์ใหม่ของไทย ที่มีความหอม นุ่มคล้ายข้าวหอมมะลิ โดยเฉพาะเมื่อเป็นข้าวใหม่ต้นฤดู จะหอม เป็นพิเศษ สามารถปลูกได้ในพื้นที่ชลประทานทั่วไป เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ชอบทานข้าวหอมนุ่ม คุ้มราคา

ข้าวขาว
(White rice)

ลักษณะจำเพาะ
ข้าวที่ได้จากการนำข้าวกล้องเจ้าไปขัดเอารำออกแล้ว

ข้าวเหนียว
(Glutinous rice)

ลักษณะจำเพาะ
มีลักษณะทรงรีเล็กๆ มีเปลือกแข็งแห้งหุ้มเมล็ด เปลือกเมล็ดอ่อนมีสีเขียว เปลือกเมล็ดแก่มีสีเหลืองทอง สีม่วงแดงตามสายพันธุ์ เป็นข้าวที่มีลักษณะเด่นคือการติดกันเหมือนกาวของเมล็ดข้าวที่สุกแล้วมีกลิ่นหอม

ข้าวหัก
(Broken rice)

ลักษณะจำเพาะ
เมล็ดข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 2.5 ส่วนขึ้นไป

ข้าวไรซ์เบอร์รี่
(Riceberry)

ลักษณะจำเพาะ
มีลักษณะเรียวยาว ผิวมันวาว เป็นข้าวจ้าวสีม่วงเข้มคล้ายกับลูกเบอร์รี่ที่มีสีม่วงเข้มเมื่อสุก หากเป็นข้าวกล้องจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ทุกเรื่องข้าว คือบริการของเรา

คัดทุกเม็ด เพื่อสร้างมาตรฐานพร้อมมอบข้าวที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
ทีมงานผู้มากด้วยประสบการณ์ตัวจริงเรื่องข้าวไทย